Gendergelijkheid, Gelijkwaardigheid en Discriminatie

“Gendergelijkheid is een middel om een sociaal rechtvaardiger samenleving te bereiken. Eén waarin er sprake is van gelijke kansen en gelijke behandeling van vrouwen en mannen. Man en vrouw zijn gelijkwaardig! Dus mannen en jongens zijn niet superieur en vrouwen en meisjes niet aan hen ondergeschikt.

Deze opvatting leidt tot allerlei voren van discriminatie van vrouwen en meisjes, ook in de politiek.

Ongelijke kansen en behandeling van jongens en meisjes, mannen en vrouwen belemmert hen in hun persoonlijke groei in het gezin, de familie en hun carrière. ”

Bekijk alle onderwerpen