Mensenrechten en Wetgeving

“In de democratische rechtstaat Suriname geldt het gelijkheidsbeginsel. Iedereen is gelijk voor de wet en niemand staat boven de wet. Niemand mag op grond van o.a. zijn geslacht, etnische groep of seksuele voorkeur gediscrimineerd worden. Man en vrouw zijn gelijk voor de wet.

Het VN- Vrouwenrechtenverdrag (CEDAW) en het VN-Kinderrechtenverdrag (CRC) behoren tot de belangrijkste mensenrechtenverdragen. Zij hebben als basis de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM), welke in 1948 door alle lid landen van de VN (door Suriname in 1975) werd aangenomen ter waarborging en bescherming van de rechten van alle mensen.

Het is een vereiste dat politici hun visie, beleid en programma’s gestoeld zijn op mensenrechten; o.a. vrouwenrechten, kinderrechten, rechten van zij die leven met een beperking, leven met hiv of rechten van de LGBT’s. ”

Bekijk alle onderwerpen