Vrouwelijk Leiderschap

“Leiderschap wordt vaak onterecht als mannelijk beschouwd en als argument gebruikt om vrouwen uit te sluiten van leidinggevende posities in de politiek. Vrouwen in ons land bewijzen al voldoende dat zij capabele leiders kunnen zijn.

Hoewel vele politieke leiders en beleidsadviseurs oude mannen zijn, bewijzen jonge vrouwen en mannen wereldwijd ook over politieke deskundigheid te beschikken.

Een balans tussen vrouwen en mannen en ouderen en jongeren op de kandidatenlijsten is een vereiste in deze moderne tijd van constante verandering. Bovendien komt het de ontwikkeling van het beleid ten goede als deze vanuit verschillende optiek tot stand komt. ”

Bekijk alle onderwerpen