Over ons

Op vrijdag 30 mei 2014 is in Suriname een nationale bewustwordingscampagne en promotie voor "Meer Vrouwelijk Leiderschap in 2015" gestart in de Plantation Rooom van Hotel Torarica.

Nationaal en internationaal onderzoek wees uit dat Suriname achterloopt wat betreft vrouwen in besluitvormende posities. Dit blijkt ook uit een regionale studie, uitgevoerd in de periode november 2013 - maart 2014, die gericht was op vrouwen in de politiek.

Doel

Het Project "Meer Vrouwelijk Leiderschap in 2015" heeft tot doel het stimuleren van meer vrouwelijk leiderschap: op politiek bestuurlijk niveau, binnen het bedrijfsleven en in andere sectoren (zoals RvC's, bedrijfsleven-organisaties, vakbeweging e.d.).
Daarnaast wordt ernaar gestreefd dat minstens 30% binnen andere sectoren per 2015 ook een feit mag zijn.